Biblické hry

Lukáš 18:16

Noemova archa

 

NOE

pro přátele Noemovy archy

 

 

občerstvení:

- archa z piškotového těsta politá čokoládovou polevou. Na stole mohou být rozmístěná zvířátka (umělohmotná nebo papírová), která jdou jako do archy, popř. i nějaký stromek, cesta atp.

- minerálka v původní lahvi s nápisem: zásoba pitné vody

- obložený talíř v podobě zvířátka

 

rekvizity:

každý účastník obdrží „lodní deník“ - sešijte několik papírů, abyste dostali formát asi A6. Opalte trochu kraje, ať vypadá zastarale. Děti si do něj budou zapisovat části programu ap.

 

hry:

Než dojdou všichni zúčastnění, tak mohou již přítomné děti něco namalovat, vybarvit,…

Společenství zahajte modlitbou a přečtením příběhu o Noemovi a potopě z knihy Příběhy.

Pak můžete pokračovat slovy, aby se děti vžily do této doby a jako nastupují do archy. Před odjezdem se trochu posilněte - snězením archy.

 

1. tichá pošta s tématikou Noe, archa ap.

    oddech/shrnutí

 

2. zvířátka se ztratila v arše, pomozte je hledat - jeden odejde za dveře, jiný schovává smluvený počet zvířátek. Ten, co je za dveřmi je po zavolání hledá.

 

3. hledání země - jeden dospělý jde ven vyznačit trasu se schováváním dopisů (nezapomeňte si smluvit značení trasy a značení dopisů). Další vyjde s dětmi asi po 20 minutách. Jakmile dojdou na vyznačený konec, mají jako vystoupit zvířata z archy. Tzn., že děti od jedné čáry k druhé předvádějí nějaké zvířátko.

 

Lístky by měly obsahovat hlášky jako:

  • Než se Noemova rodina vydala na cestu, možná se modlila, obraťte se tedy k Jehovovi o ochranu během cesty.
  • Noe s rodinou se potřebují procvičit, udělejte 10 dřepů.
  • Ztratil se zajíc (musí být opravdu nějaký plyšák ap. poblíž schovaný)

    atp.

 

 

 Návrh pozvánek, které si můžete vytisknout, nebo nás o tisk požádat:


                             Úvodní strana                                                                            Vnitřní strana


                                   

 

 

 

 Web zahájil svoji činnost 28.11. 2016


Copyright © 2019 All Rights Reserved.

Optimalizace webu