Biblické hry

Lukáš 18:16

Hry při cestování

Zde uvedené hry nejsou ani tak moc biblické, ale lze samozřejmě upozornit na verš: Římanům 1:20.

VŠÍMAVÁ

Pomůcky:

  • jednu tužku a papír

 

Ve vlaku, v autě, ... Každý (kromě řidiče) má pozorovat projíždějící krajinu. Po několika kilometrech nahlédne organizátor do svých poznámek, které si během cesty dělal (ostatní ne) a ptá se, např.: Kdo se pásl na louce? Jak se jmenovalo město, kterým jsme projeli?

 

ABECEDA

Pomůcky:

  • pro každého tužku a papír s abecedou pod sebou

 

Každému napište na papír pod sebe písmena abecedy (vynechte málo používaná na začátku slov).

Úkolem všech je pátrat během cesty po projížděném okolí a zapisovat věci, která začínají na daná písmena. Kdo bude hotov nejdřív?Web zahájil svoji činnost 28.11. 2016


Copyright © 2019 All Rights Reserved.

Optimalizace webu