Biblické hry

Lukáš 18:16

Slovní hry

Některé hry zde uvedené budou postupně doplňovány o námi navržené hrátky. Nebudete tedy muset vymýšlet variace slovních kvízů apod. U každé takové hry bude asi odkaz na stažení souboru.


SLOVNÍ KOPANÁ

Pouze slova, která obsahuje Bible, může být i slova jako: žízeň, konec apod. včetně jmen ...

Jak se hraje? Jeden začne, poví slovo a další musí na poslední písmeno říct slovo nové, a tak to jde do kolečka. Př.: Bible - Enoch - Chet - tábor - rameno - ....

 

JÁDRO SLOVA

Jeden řekne jádro některého slova, skládající se z několika hlásek. Např. -aged-, druhý musí dojít k závěru, o které slovo se jedná. V našem případě to je: Armagedon.


NESROZUMITELNÁ SLOVA

 

Napište na lístek několik nesrozumitelných biblických slov, např.:

AHVOJE - TPOOAP - MARNGAEDO - NDEE - ALBONYB - ĚNDLA - OVEMOUCÍŠH - SBOR - BRTUKA - KSUTYK - ÍAVR - SKLAÁ - ÁKLR - ÍJŠEŽ -

 

Správné znění:

JEHOVA - POTOPA - ARMAGEDON - EDEN - BABYLON - ANDĚL - VŠEMOHOUCÍ -

SBOR - TRUBKA - SKUTKY - VÍRA - LÁSKA - KRÁL - JEŽÍŠ -

 

Hráč musí vytvořit správné slovo.

 

Skládání kratších částí veršů z rozházených slov:

 

Celé je Bohem Písmo inspirováno 

 • Celé Písmo je inspirováno Bohem

 

a počátku bylo Slovo Slovo Na bylo u Boha 

 • Na počátku bylo Slovo a Slovo bylo u Boha

 

království A dobrá kázat tato zpráva o se bude celé obydlené po zemi

 • A tato dobrá zpráva o království se bude kázat po celé obydlené zemi

 


SLOVA POZPÁTKU

Napište slova pozpátku a hráč je musí správně přečíst.

 

NODEGAMRA - APOTOP - OVOLS - AVOHEJ - TSONRÍM

 • ARMAGEDON - POTOPA - SLOVO - JEHOVA - MÍRNOST

 

ČTVEREC

Pravděpodobně bude možnost stáhnout několik námi vytvořených čtverců v kategorii: hry tištěné. Pak sem dáme odkaz.

pomůcky:

 • tužky dle počtu hráčů

 

Dítě musí odhalit tajemství čtverce, jedná se o zašifrovaný text. Při jeho luštění začne písmenem v levém horním rohu sítě a postupuje od něj vždy o jedno políčko dál vodorovně nebo svisle (nikdy úhlopříčným směrem). K žádnému písmenu se nesmí vrátit a všechna musí být využita. Měl by si pomoc tužkou, že čárou od políčka k políčku zaznamenává postup.

 

   M

     Í

     E           

    M

    Á

   N

    R

    Ř

    P

    H

   O

    S

    T

    Í

    E

   V

    Ě

    N

    H

    J

  

 • Rozluštění: Mírností přemáhej hněv.

 

MĚSTO, JMÉNO ...

pomůcky:

 • tužky a papíry dle počtu hráčů 

Pouze biblická.

Každý si nalinkuje papír dle počtu zvolených témat a jednu kolonku na body. První hráč začne odříkávat abecedu. Nahlas řekne -A- a dál pokračuje potichu, pro sebe. Druhý hráč v nějakém okamžiku řekne DOST a první oznámí písmeno, ke kterému došel, např.: -P- To je signálem pro všechny, aby začali zapisovat do kolonek slova, začínající tímto písmenem. Kdo skončí první vykřikne: STOP. Hrajou všichni, i ten, kdo odříkával abecedu. Boduje se podle napsaných slov.

Stejně napsané slovo 5 bodů, každý hráč má jiné slovo: 10 bodů, jenom jeden hráč napsal nějaké slovo: 15 bodů. Body se sčítají do další kolonky a na závěr se sečtou. Někdo se bude chtít možná držet rady, abychom se nepodněcovali k soutěživosti, proto zvolí variantu bez bodování.

 

PÍSMENKO

pomůcky:

 • tužky a papíry dle počtu hráčů

 

Zvolí se nějaké písmenko a každý musí napsat co nejvíce slov v limitu tří minut:

např.:

a) biblická slova tímto písmenem začínající

b) slova, v nichž se dané písmeno opakuje dvakrát

c) biblická jména postav, měst apod. začínající na toto písmeno, ..

 

 

RÝMY

pomůcky:

 • tužky a papíry dle počtu hráčů

 

Rýmy na daná biblická slova (při obtížnosti by mohla pasovat s biblickou tématikou)

Př.: les - pes

slovo-kolo

 

TIPOVÁNÍ

pomůcky:

 • tužka a papír

 

Jeden hráč zvolí v duchu jakékoliv biblické slovo a na papír napíše místo písmen vodorovné čárky. Př.: má na mysli slovo Izrael, napíše: - - - - - - Na hlas nic neprozradí.

Jeho soupeř má toto slovo uhodnout tak, že postupně tipuje písmenka. V případě, že se trefí, první hráč jej zapíše na místo příslušné čárky.

 

BÁSNĚ

pomůcky:

 • tužky a papíry dle počtu hráčů

 

a) Vymýšlet duchovní básničku, písničku,...

b) Někdo napíše verš, předá list dalšímu a ten dopíše druhý verš, ...Web zahájil svoji činnost 28.11. 2016


Copyright © 2019 All Rights Reserved.

Optimalizace webu