Biblické hry

Lukáš 18:16

Hry logické


ČELOVKA

Každý hráč napíše na lepicí papírek jméno libovolné biblické postavy (nebo vyrobí čelenky z papíru) a nalepí ho někomu na čelo. Tyto postavy se setkají v Ráji, bez ohledu na to, zda se jedná o postavu z nebe nebo negativní. Na základě společného rozhovoru by každý měl přijít na to, jaké jméno má na čele.


HÁDANÁ

pomůcky:  

  • papíry
  • tužku
  • Bibli
  • židli
  • stopky   

Někdo napíše na papíry různé biblické fráze, zeměpisné názvy, jména, stav, předměty, události, ať vlastnosti, prostě cokoliv souvisí s Božím Slovem ... 

Pak se hráči rozdělí do dvojic. Jde o to, že jeden si sedne na židli. Za ním stojí organizátor a ukazuje jednotlivé papírky. sedící hráč musí pomocí indicií uhodnout jaké slovo tam je .. (čas: 2 minuty). Pak se vystřídají. Dětem a zájemcům se časomíra zvýší a dají se jim jednodušší fráze.


NEČEKANÝ TELEFONÁT

Telefonický rozhovor mezi dvěma biblickými postavami. Hráči se rozdělí na dvojice. Biblické postavy si buď každá dvojice určí vzájemně (tedy hráč zjišťuje kdo je) nebo si každý hráč urči postavu sám sobě (tedy zjišťuje s kým telefonuje).


REKLAMACE

(Maximálně 4hráči)

Nějaká Biblická postava jde něco reklamovat, ona však ani netuší kdo je, ani neví co reklamuje. (Reklamovaná věc by měla s postavou souviset) Prodavač mu musí pomoci, aby to uhodl. Například Samson reklamuje hřeben, protože se mu při česání vlasů vždy zlomí: -D 


INTERWIEW

(Hra maximálně pro čtyři hráče)

Redaktor dělá rozhovor s biblickou dvojicí. Ovšem netuší s kterou. A tedy improvizuje a klade různé otázky, na které dvojice odpovídá.


SEZNAMKA

(Tato hra je určena pro malý počet hráčů, optimálně do 5. Pokud je více hráčů, rozdělí se do skupinek, budou ztvárňovat biblickou rodinku)

Jeden z hráčů se jakože přihlásí do seznamovací show. Všichni zájemci jsou biblické postavy. Jeho úkolem je zjistit, kdo se to vlastně s ním chce seznámit.


TISKOVÁ KONFERENCE


Jeden človíček jde za dveře. Svolá tiskovou konferenci. Chudinka však vůbec neví, kdo je (nějaká biblická postava). Ostatní hráči se promění na novináře. Každý si vymyslí název novin, příznačný pro danou postavu (mohou odrážet její vlastnosti, domovskou zemi či období). Vhodně kladenými otázkami se ho snaží přivést k tomu, aby uhodl, o kterou postavu jde.

Příklad:

Noe si svolá tiskovou konferenci. Jeden z hráčů řekne:,, Michal Záhradník, časopis Péče o plody země "a položí otázku. Otázky by měly být zpočátku co nejobecnější, ať se dotyčný pěkně potrápí.


POZNEJ BIBLICKÝ TEXT

pomůcky: 

  • Bible
  • tužka a papír 

Jedna(A) si v Bibli najde text - většinou ty známější a druhá(B) dává otázky- je jedno jaké a odpověď si zapíše. A musí v odpovědi uvést slovo - přesně tak jak je v textu zapsané. Pokud třeba neví jak odpovědět/ nebo se nedá použít slovo do té otázky, požádá o otázku jinou. Pak B položí další otázku a zas si zapíše odpověď. V každé větě/odpovědi musí najít to správné slovo a složit biblický text. Hra končí, když jej uhádne. Nebo se nechá až dokonce, kdy se přečtou vše slova v textu. Pokud je víc hráčů, každý položí jednu otázku a zapíše si odpověď. Když už ví, co je to za text napíše si ho a počká se až jej uhodnou ostatní nebo cílem může být to, kdo jej pozná dřív než ostatní. 

Příklad:

A si vybere text Přísloví 18:10, B se zeptá např. Co sis pro nás nachystal? př.odpověď A : Je to Jehovovo tajemství. B/ ostatní si to zapíše a položí další otázku- např. Proč je venku zima?... př. A- To nevím, jen jediné jméno zná všechno ...a tak to pokračuje; B si v první větě podtrhne třeba Jehovovo nebo tajemství či počká až bude mít víc vět. A tak to pokračuje dál...NA CO MYSLÍM?

Někdo hádá biblické slovo, které si myslí druhý a odhaluje jej pomocí otázek. Můžete se domluvit pouze na biblických postavách nebo místech, ale brilantně kladenými otázkami můžete odhalit i pojmy jako je láska, bázeň apod. Otázka musí být položena tak, aby odpovídající mohl odvětit buď jen ano nebo ne.

 

 

ROZBOR VERŠE

Každý účastník si vyhledá nějaký biblický verš - doporučuji začít známými - a pak se budou snažit v souladu s Poznáním vypsat co nejvíce myšlenek, otázek ap. ,jenž daná pasáž obsahuje. Něco jako příprava pro studujícího. Je možné si myšlenky prohodit a v druhé části by kolega měl odpovědět na položené otázky, obohatit myšlenku rozvinutím ap.

 

Příklad:

2. Timoteovi 3:16,17

 

a) Stačí číst pouze Nový zákon?

b) Kým je inspirována?

c) Inspirováno Bohem = vysvětlit pojem inspirované

d) K čemu je Bible dobrá?

e) Co člověku zkoumání Bible přinese?

f) Najdeme v Bibli, jak opravit mobil?

g) Zkonkretizuj: k vyučování, ke kárání, k uspořádání ve spravedlnosti

h) Můžeme si zvolit teologii, která se nám líbí?

 

apod.

 

Druhý účastník, jenž dostane výše uvedené myšlenky:

ad a) Ne, celé písmo

ad b) Bohem

...Web zahájil svoji činnost 28.11. 2016


Copyright © 2019 All Rights Reserved.

Optimalizace webu