Biblické hry

Lukáš 18:16

Pozornost, postřeh


CHARAKTERY V OBÁLCE

Každý hráč dostane obálku. V ní bude mít jméno postavy + úsek z jejího života, který bude muset zahrát. Ostatní musí uhodnout o jakou postavu a úsek příběhu jde. 


PÁTRÁNÍ PO PÍSMENKÁCH

pomůcky:

  • kartičky s písmeny, složeného slova

Minimálně pro dva. Rozepište slovo po písmenech na malé kartičky-například: P-O-T-O-P-A. Kartičky pak poschovávejte po místnosti tak, aby byla každá vidět. Potom vyzvěte hráče, aby každý tajně na vlastní pěst pátral po písmenkách, tajně si je zaznamenával a až objeví všech šest, samostatně napíše vzniklé dané slovo. Je třeba, aby děti věděly, kolik kartiček musí najít.

 

PÍSMENKA

pomůcky:

  • tužky dle počtu dětí 

Dejte dětem lístky se stejným textem-třeba biblický verš-  úkolem bude podtrhat všechna malá i velká -e-, zakroužkovat -o-, udělat vlnku pod každým -k-

 

CO ZMIZELO?

Dítě si prohlídne stůl, mohou tam být jen předměty související se studiem: Bible, Příběhy, tužky, pravítka, HPP apod., nemusí se nic dalšího přidávat. Dítě pošlete za dveře a něco schovejte, musí přijít na to, co zmizelo.

   

 

NÁHODA


pomůcky:

  • sáček nebo čepice, klobouk, ap.
  • kartičky se zadáním
  • tužky dle počtu hráčů

podklad k tisku, pro zvětšení klikni:                                               vzory:

                                                   

Do látkového sáčku (čepice,…) se dají kartičky s různými biblickými údaji, jmény,… (na jedné např.: 607 př.n.l., na druhé: Abraham;…) Každý hráč obdrží jednu až dvě hrací karty obsahující 9 políček s napsanými údaji, totožnými s kartičkami. Žádná karta nebude stejná, ale budou vzájemně obsahovat stejná jména. Např. na jedné budou jména: Miriam, Áron, Mojžíš, Noe, Enoch, Abraham, Izák, Rut, Josef. A na druhé zůstane cca pět stejných a další se obmění. Měly by být ovšem v jiném pořadí. Na kartách nemůže být žádné jiné jméno než ta, co se budou tahat ze sáčku.

Jeden vytahuje postupně kartičky ze sáčku a ostatní v případě, že na jejich kartě jméno (datum) je, je křížkem škrtnou. Ten co vytahuje kartičky, je zapisuje pro kontrolu, že hráči dobře slyšeli. Pokud má někdo zaškrtnutá tři políčka vedle sebe vodorovně či svisle či šikmo, zvedá ruku a jeho úkolem je povědět něco o postavách (datumech, městech,…), která trojku tvoří. Před tím hráč vytahující kartičky zkontroluje zaškrtnutá pole, zda jsou totožná s vytaženými kartičkami. Pozor! Hra neskončila, pokračuje se do vytažení poslední kartičky, dokud se nevystřídají v popisu trojky všichni zúčastnění hráči.

Nezapomeň si vyrobit kartičky s jednotlivými jmény, přestože použiješ tabulky pro hráče v tomto souboru.

 

Použitá jména v souboru č.1 (20) - pro 8 hráčů :

Noe, Abel, Enoch, Sem, Rut, Izák, Samuel, Eliša, Eva, Hana, Jan, Pavel, Štěpán, Petr, Ondřej, Jakub, Jidáš, Filip, Matouš, Tomáš 

 

Použitá jména v souboru č.2 (20) - pro 8 hráčů :

ANNA, BELŠACAR, ELIŠA, TADEÁŠ, NATANAEL, ŠIMON, RUBEN, JOSEF, MARIE, ADAM, DANIEL, DAVID, ŠALAMOUN, JEHU, REBEKA, SÁRA, ABRAHAM, SAUL, JOZUE, MOJŽÍŠ
Web zahájil svoji činnost 28.11. 2016


Copyright © 2019 All Rights Reserved.

Optimalizace webu