Biblické hry

Lukáš 18:16

Hry ven

PLUJÍCÍ ARCHA

pomůcky:

 • něco na značení trasy (fáborky) nebo využít přírody během cesty- z kamenů ap.
 • lístečky s úkoly
 • třeba svačina, sladkosti ap.

 

Jeden dospělý jde označit šipkami trasu venku. Přitom schovává lístečky s různými úkoly. První může být: Noe s rodinou by se mohli před vyplutím pomodlit, udělejte to. Druhý lístek by mohl třeba být: všichni se potřebují po dlouhé plavbě protáhnout, udělejte každý deset dřepů. Třetí: ztratil se zajíc, hledejte ho (musí být ale opravdu nějaká podobná hračka schovaná) a poslední dopis by měl znít: Dopluli jste, zvířatka mohou vystoupit. Každý musí od načrtnuté čáry k další načrtnuté čáře předvést nějaké zvíře. Všichni společně pak mohou na souši posvačit.

 

 

ROSTLINY

pomůcky:

 • lístečky s různými trojčísly
 • kolíky a špagát na ohraničení úseku
 • tužky a papíry dle počtu hráčů a pro vedoucího

 

Přečtěte si  Ža 147:4; Iz 40:26

A pak položte otázku: „Jak jste na tom vy? Zkuste si vyzkoušet, jak znáte květiny (stromy).“

Ohraničte úsek louky ap. velký asi 30x30 m a vyberte v něm asi 10-20 druhů květin (stromů). Ke každé položte tabulku s namátkově zvoleným trojčíslím (napište si k sobě ke které jej dáváte). Poté vyzvěte hráče, aby se rozešli po louce (zahradě, ...), hledali lístky s čísly, zapisovali je a ke každému připsali název květiny, u které kartičku objevili. Může se časově omezit.

 

 

STROMY

Přečtě si  Ža 147:4; Iz 40:26

A pak položte otázku: „Jak jste na tom vy? Zkuste si vyzkoušet, jak znáte stromy.“ Hráči stojí u organizátora a po dokončení níže uvedené věty se rozprchnou k nejbližšími stromu, který v ní byl uveden.

 

výzva: „Jehova stvořil strom, a ten se jmenuje ....“

 

 

HLEDÁNÍ

pomůcky:

 • karty s nápisy (hesly)

 

Ukryjte v okruhu 15 metrů kartičku s bibl. veršem nebo jménem ap. Heslo se musí nechat dát přečíst, aniž by se muselo zvedat. Kdo kartičku objeví, přijde oklikou říct organizátorovi co je na ni napsáno. Nemusí ji ukazovat, podle obsahu organizátorovi bude jasné, že ji opravdu našel.

 

 

SVITKY ZÁKONA

pomůcky:

 • „svitky“
 • papíry a tužky dle počtu hráčů

 

Napište na deset čtvrtek (můžete je trochu upravit jako svitky=opálit okraje) a rozmístěte je po zarostlém terénu.

Přečtěte dětem z Příběhů kapitolu 73 - poslední dobrý král. Stačí první stranu. Druhou si nechte na závěr hry. Pak je vybídněte: „Běžte pomoc hledat Mojžíšův Zákon. Je třeba dohledat deset svitků.“

Každý hráč si vezme papír a tužku. Nebude totiž svitky sbírat, ale jen si zapíše jejich obsah. 

Příklad obsahu jednoho svitku: 

Ale duše, která něco učiní úmyslně, ať je to rodák, nebo cizí usedlík, mluví-li utrhačně o Jehovovi, v tom případě bude ta duše odříznuta ze svého lidu. Protože to bylo Jehovovo slovo, jímž opovrhla, a jeho přikázání, které porušila, ta duše by měla být zcela jistě odříznuta. Její vlastní provinění je na ní.

 

 

MOUDROST SHORA

 

pomůcky:

 • připravené tabulky s 9 čísly
 • propiska
 • 9 moudrostí na jednom papíře
 • čtvrtky a na nich po jedné moudrosti
 • popř. něco na přichycení ke stromu ap. (špagát, ...)

 

Po přírodě rozneste malé čtvrtky obsahující moudré věty z Bible (9). Na jedné čtvrtce jedna věta s pořadovým číslem. Hráči drží v ruce svoji tabulku s dvanácti čísly (bez tužky!). Jakmile najde nějakou moudrost, snaží se jí vštípit do hlavy a pak jde k vám a reprodukuje ji. Jestliže nesplete jediné slovo, nezašmodrchá se ap., můžete mu zakroužkovat dané pořadové číslo na jeho tabulce. Jestliže něco splete, musí se snažit znovu a nebude mít číslo zakroužkováno. Kromě přesného znění citátu musí také znát jeho pořadové číslo.

 

Příklad moudrých vět:

1. Moudrost shora je především cudná, pak pokojná, rozumná

2. Dříve než propukne hádka, rozluč se.

 

KVÍZ

 

pomůcky:

 • připravené karty viz. zadání
 • tužky dle počtu hráčů (i když je dostačující i jedna-prostřídají si ji
 • papíry dle počtu hráčů na odpovědi

 

Vyznačte trať po nějaké stezce - cestě o délce cca 200-500  metrů. Rozmístěte po jejím obvodu biblické otázky, které musí hráči hledat a napsat si k sobě na papír správnou odpověď. Můžete, ale nemusíte jim říkat, kolik kvízových otázek je v terénu čeká. Každý zúčastněný hráč je musí najít, zapsat číslo otázky a vedle domnělou odpověď: a,b nebo c. Když dojde k praporku označující konec trati, vrátí se a odevzdá odpovědi vám. Může vyrazit další hráč.Web zahájil svoji činnost 28.11. 2016


Copyright © 2019 All Rights Reserved.

Optimalizace webu